شهید مطهری - اینفوسلامت
شهید مطهری
بيمارستان

visibility ۲۹۹

بازدید

تهران - تهران

خیابان ولیعصر- بالاتراز خیابان میرداماد- خیابان شهید رشید یاسمی

۰۲۱ - ۸۸۷۷۰۰۴۸

بخش زنان
بخش مردان
کودکان و اطفال