شهرام ( سجاد ) - اینفوسلامت
شهرام ( سجاد )
بيمارستان

visibility ۳۱۲

بازدید

تهران - تهران

خیابان دکتر فاطمی- میدان دکتر فاطمی- نبش خیابان چهلستون- پلاک ۱

۰۲۱ - ۸۸۹۵۷۱۷۰

زنان
بخش زنان
کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
مراقبت های ویژه
بلوک زایمان
بخش بیماران سرطانی (کموتراپی)
زنان و زایمان
جراحی مردان