شهرداری منطقه 12 - اینفوسلامت
شهرداری منطقه ۱۲
پلی کلینیک
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۷۷۵۳۷۰۰۹

visibility ۲۹۰

بازدید

تهران - تهران

خیابان مجاهدین اسام-چهاراره آبسردار- خیابان غلامرضا استنکافی

۰۲۱ - ۷۷۵۳۷۰۰۹