شهریار - اینفوسلامت
شهریار
بيمارستان

visibility ۳۴۴

بازدید

تهران - تهران

خیابان آذربایجان- نبش خیابان کارون      

۰۲۱ - ۶۶۸۷۵۳۶۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
icu
ccu
ارتوپدی
جراحی عمومی
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان