شمس  - اینفوسلامت
شمس
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۶۵۸۳۰۳۰

visibility ۳۱۸

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

مابین چهارراه- آبرسان و چهارراه عباسی- بیمارستان شمس تبریز - فکس: ۳۶۵۸۴۸۴۸

۰۴۱ - ۳۶۵۸۳۰۳۰

کودکان و اطفال
اورژانس
icu
ccu
اورولوژی
جراحی عمومی
زنان و زایمان
داخلی