صدا و سیما - اینفوسلامت
صدا و سیما
کلینیک
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۸۸۶۶۲۴۳۰
  • ۰۲۱ - ۸۸۷۷۳۸۸۴-۶

visibility ۱۵۱

بازدید

تهران - تهران

خیابان ولیعصر - نرسیده به سه راه توانیر - پلاک ۲۲۹۱

۰۲۱ - ۸۸۶۶۲۴۳۰ - ۸۸۷۷۳۸۸۴-۶

زنان
بخش زنان
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
زنان و زایمان
سونوگرافی
آزمایشگاه