دکتر مرتضی شیخ - اینفوسلامت
دکتر مرتضی شیخ
بيمارستان

visibility ۲۵۴

بازدید

خراسان رضوی - مشهد

میدان توحید- خیابان طاهری- بیمارستان دکتر شیخ

۰۵۱ - ۳۷۲۶۹۰۲۱-۵

اورژانس
icu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
انکولوژی
هماتولوژی
کلیه ( نفرولوژی )