شهداء - اینفوسلامت
شهداء
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۳ - ۳۸۳۵۴۱۱۳-۵

visibility ۳۱۹

بازدید

کرمانشاه - کرمانشاه

بلوار شهید بهشتی جنب استادیوم آزادی

۰۸۳ - ۳۸۳۵۴۱۱۳-۵

اورژانس
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
ارتوپدی
عفونی
جراحی عمومی
اتاق عمل
چشم
آی سی یو جنرال
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی