شهداء  - اینفوسلامت
شهداء
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۳۸۹۳۳۳۶

visibility ۳۱۷

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

جاده ائل گلی -خیابان گلشهر-صندوق پستی ۶۹۲

۰۴۱ - ۳۳۸۹۳۳۳۶

اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
جراحی فک و صورت
جراحی مغز و اعصاب