شهداء تجریش - اینفوسلامت
شهداء تجریش
بيمارستان

visibility ۳۰۸

بازدید

تهران - تهران

میدان تجریش- خیابان شهرداری

۰۲۱ - ۲۲۸۶۹۶۶۴۷

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
icu
ccu
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
پوست
قلب و عروق
عفونی
جراحی عمومی
انکولوژی
هماتولوژی
nicu
داخلی کبد و گوارش
داخلی ریه
کلیه ( نفرولوژی )
جراحی مغز و اعصاب
استریوتاکسی
زنان و زایمان