شهدای محراب (سوانح سوختگی) - اینفوسلامت
شهدای محراب (سوانح سوختگی)
بيمارستان

visibility ۲۶۳

بازدید

یزد - یزد

خیابان شهید پاکنژاد- بیمارستان سوانح و سوختگی

۰۳۵ - ۳۵۲۵۰۰۹۳

اورژانس
پوست
سوختگی
اتاق عمل
رادیولوژی
ترمیمی