بوعلی سینا - اینفوسلامت
بوعلی سینا
بيمارستان

visibility ۲۷۱

بازدید

مازندران - ساری

بلوارپاسداران - مرکزآموزشی درمانی بوعلی سینا

۰۱۱ - ۳۳۳۴ ۳۰۱۰-۵

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
گوش و حلق و بینی
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
انکولوژی
چشم
nicu
آی سی یو جنرال
جراحی مغز و اعصاب
داخلی
post icu