سینا  - اینفوسلامت
سینا
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۵۴۱۲۱۰۱-۵ 

visibility ۳۲۴

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

تبریز

۰۴۱ - ۳۵۴۱۲۱۰۱-۵ 

icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
پوست
عفونی
سوختگی
داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
post ccu
جراحی عمومی
داخلی