صولتی - اینفوسلامت
صولتی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۴ - ۳۲۲۲۲۵۲۵-۸

visibility ۳۴۰

بازدید

آذربایجان غربی - ارومیه

خیابان امام - کد پستی: ۱۸۵۶۹-۵۷۱۳۶

۰۴۴ - ۳۲۲۲۲۵۲۵-۸

اورژانس
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
قلب و عروق
ارتوپدی
جراحی عمومی
چشم
مراقبت های ویژه
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان