سلامت و دیابت تابان - اینفوسلامت
سلامت و دیابت تابان
پلی کلینیک
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۲۲۳۷۷۲۵۰
  • ۰۲۱ - ۲۳۲۱

visibility ۳۰۶

بازدید

سایر موارد

دیابت, زخم دیابت, کلینیک دیابت, درمانگاه تخصصی دیابت, کلینیک تخصصی دیابت, کلینیک تخصصی دیابت تهران

تهران - تهران

شهرک غرب - بلوار دادمان - خیابان درختی - شماره ۱۰۰

۰۲۱ - ۲۲۳۷۷۲۵۰ - ۲۳۲۱

دیابت
داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
داخلی
درمان زخم های دیابتیک پا
غدد اطفال