شهید طباطبایی - اینفوسلامت
شهید طباطبایی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - ۴۳۷۲۲۴۹۸

visibility ۲۶۴

بازدید

خوزستان - باغملک

قلعه خمیسی

۰۶۱ - ۴۳۷۲۲۴۹۸

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
ccu
گوش و حلق و بینی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی