بیمارستان تبریز - اینفوسلامت
بیمارستان تبریز
نامشخص
  • تماس

  • - ۹-۳۳۸۰۴۴۸۶ 

visibility ۶۱

بازدید

سایر موارد

بیمارستان , مراکز درمانی, کلینیک , درمانگاه

خیابان امام- ورودی زعفرانیه

- ۹-۳۳۸۰۴۴۸۶