آیت الله طالقانی - اینفوسلامت
آیت الله طالقانی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - ۳۳۳۹۹۹۵

visibility ۲۵۰

بازدید

خوزستان - اهواز

امانیه- خیابان مستعان- مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی اهواز

۰۶۱ - ۳۳۳۹۹۹۵

بخش مردان
کودکان و اطفال
اورژانس
icu
عفونی
سوختگی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
جراحی پلاستیک
ترمیمی