آیت الله طالقانی - اینفوسلامت
آیت الله طالقانی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۷ - ۳۳۲۲۳۹۹۷-۸

visibility ۲۸۹

بازدید

گلستان - گنبد کاووس

خیابان طالقانی شرقی - روبروی جهاد کشاورزی

۰۱۷ - ۳۳۲۲۳۹۹۷-۸

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
nicu
تالاسمی
post icu