آیت الله طالقانی - اینفوسلامت
آیت الله طالقانی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۷ - ۳۲۲۲۷۷۲۰

visibility ۲۴۶

بازدید

گلستان - گرگان

خیابان آزادی -بلوار جانبازان

۰۱۷ - ۳۲۲۲۷۷۲۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
داخلی اعصاب (نورولوژی)
قلب و عروق
عفونی
داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
دیالیز
اتاق عمل
هماتولوژی
nicu
همودیالیز
داخلی کبد و گوارش
کلیه ( نفرولوژی )
تالاسمی
هموفیلی
post icu
جراحی ریه
آسم و آلرژی