آیت الله طالقانی - اینفوسلامت
آیت الله طالقانی
بيمارستان

visibility ۲۷۲

بازدید

خراسان رضوی - مشهد

بزرگراه خاتم - سه راه فردوسی

۰۵۱ - ۳۵۴۲۳۹۷۰

اورژانس
icu
داخلی اعصاب (نورولوژی)
ارتوپدی
عفونی
جراحی عمومی
اتاق عمل
سوانح
جراحی مغز و اعصاب
داخلی
مجذومین