تهران کلینیک - اینفوسلامت
تهران کلینیک
بيمارستان

visibility ۲۸۷

بازدید

تهران - تهران

قائم مقام فراهانی - بالاترازخیابان مطهری (تخت طاووس) 

۰۲۱ - ۸۸۷۱۲۹۳۱

کودکان و اطفال
icu
ccu
جراحی عمومی
دیالیز
زنان و زایمان
داخلی