تهران پارس - اینفوسلامت
تهران پارس
بيمارستان

visibility ۳۰۴

بازدید

تهران - تهران

تهران پارس -نبش فلکه سوم 

۰۲۱ - ۷۷۸۸۴۶۹۰-۴

icu
ccu
قلب و عروق
ارتوپدی
روماتولوژی
جراحی عمومی
دیالیز
nicu
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
نازایی و لقاح مصنوعی