توحید - اینفوسلامت
توحید
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۷ - ۳۳۲۸۶۱۱۲-۵ 

visibility ۲۶۰

بازدید

کردستان - سنندج

خیابان گریاشان

۰۸۷ - ۳۳۲۸۶۱۱۲-۵ 

اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
قلب و عروق
عفونی
روماتولوژی
سوختگی
جراحی عمومی
جراحی قلب
دیالیز
اتاق عمل
انکولوژی
چشم
داخلی کبد و گوارش
شیمی درمانی
داخلی
جراحی ریه