توس - اینفوسلامت
توس
بيمارستان

visibility ۳۱۵

بازدید

تهران - تهران

خیابان مطهری- خیابان عبادی

۰۲۱ - ۸۸۷۱۴۸۹۱-۹

گوش و حلق و بینی
ارتوپدی
جراحی عمومی
جراحی قلب
انکولوژی
داخلی کبد و گوارش
داخلی ریه
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی
ترمیمی