توتونکاران - اینفوسلامت
توتونکاران
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۳ - ۳۳۳۶۸۰۱۰

visibility ۳۲۳

بازدید

گیلان - رشت

خیابان نامجو - بیمارستان توتونکاران

۰۱۳ - ۳۳۳۶۸۰۱۰

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
گوش و حلق و بینی
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان