ولیعصر (عج) - اینفوسلامت
ولیعصر (عج)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۶ - ۳۲۲۲ ۲۰۰۳-۹

visibility ۲۳۰

بازدید

مرکزی - اراک

میدان ولیعصر

۰۸۶ - ۳۲۲۲ ۲۰۰۳-۹

اورژانس
icu
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
ارتوپدی
عفونی
سوختگی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
بخش ایزوله
آی سی یو جنرال
جراحی مغز و اعصاب
پزشکی هسته ای
بستری
داخلی