ولیعصر (عج) - اینفوسلامت
ولیعصر (عج)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۵ -  ۳۲۵۳۰۶۰۰

visibility ۳۰۷

بازدید

اردبیل - مشگین شهر

جاده موئیل- خیابان- سعدی- بالاتر از میدان دادگستری- بیمارستان ولیعصر

۰۴۵ -  ۳۲۵۳۰۶۰۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
icu
ccu
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
اتاق عمل
داخلی