ولیعصر (عج) - اینفوسلامت
ولیعصر (عج)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۴ - ۳۴۳۸۲۱۱۷

visibility ۲۴۸

بازدید

کرمان - رفسنجان

انار -بلوار ولیعصر - بیمارستان ولی عصر(عج)

۰۳۴ - ۳۴۳۸۲۱۱۷

کودکان و اطفال
اورژانس
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
زنان و زایمان
داخلی