ولیعصر (عج) - اینفوسلامت
ولیعصر (عج)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۳ - ۳۴۶۲۳۲۱۱-۳۴۶۲۳۳۱۱

visibility ۲۵۴

بازدید

گیلان - رودبار

ولی آباد - کد پستی ۴۴۶۱۹۱۳۱۹۱

۰۱۳ - ۳۴۶۲۳۲۱۱-۳۴۶۲۳۳۱۱

اورژانس
icu
ccu
جراحی عمومی
دیالیز
زنان و زایمان
داخلی