ولیعصر (عج) - اینفوسلامت
ولیعصر (عج)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۱ - ۳۴۹۲۲۸۶۱
  • ۰۸۱ - ۳۴۹۲۲۸۵۸-۶۰ 

visibility ۲۴۹

بازدید

همدان - تويسرکان

ابتدای بلوار شهید بهشتی

۰۸۱ - ۳۴۹۲۲۸۶۱ - ۳۴۹۲۲۸۵۸-۶۰ 

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
ccu
گوش و حلق و بینی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
کلیه و مجاری ادرار
پوست
ارتوپدی
روانپزشکی
عفونی
post ccu
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تالاسمی
بخش ایزوله تنفسی
داخلی