ولیعصر (عج) - اینفوسلامت
ولیعصر (عج)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۵۵۴۲۲۴۰۰

visibility ۲۳۸

بازدید

خراسان رضوی - بردسکن

خیابان قائم

۰۵۱ - ۵۵۴۲۲۴۰۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
ccu
ارتوپدی
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
مامایی
nicu
ژنیکولوژی
سزارین
زنان و زایمان
داخلی