ولیعصر (عج) - اینفوسلامت
ولیعصر (عج)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۴۲۵۳۱۰۸۰

visibility ۳۳۷

بازدید

فارس - ممسنی

جاده اسکان عشایر - بیمارستان ولی عصر(عج)

۰۷۱ - ۴۲۵۳۱۰۸۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی