ولایت (رضایی) - اینفوسلامت
ولایت (رضایی)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۳ - ۳۵۲۲۵۱۲۴-۸

visibility ۲۵۲

بازدید

سمنان - دامغان

میدان دانشجو- بلوار چشمه علی- بیمارستان ولایت دامغان- صندوق پستی ۳۶۷۱۶۳۷۸۸۱ شماره دورنگار ۰۲۳-۳۵۲۲۵۱۲۹

۰۲۳ - ۳۵۲۲۵۱۲۴-۸

کودکان و اطفال
اورژانس
icu
ccu
post ccu
جراحی عمومی
(اتاق درد) لیبر
زنان و زایمان
داخلی