ولایت - اینفوسلامت
ولایت
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۳ - ۳۳۳۶۸۷۱۴

visibility ۳۷۰

بازدید

گیلان - رشت

خیابان نامجو- مرکز آموزشی پژوهشی درمانی ولایت

۰۱۳ - ۳۳۳۶۸۷۱۴

اورژانس
icu
سوختگی
اتاق عمل
ترمیمی