واسعی - اینفوسلامت
واسعی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۴۴۶۵۱۳۰۰-۵

visibility ۲۵۲

بازدید

خراسان رضوی - سبزوار

بلوار توحید شهر

۰۵۱ - ۴۴۶۵۱۳۰۰-۵

اورژانس
icu
عفونی
سوختگی
جراحی عمومی
اتاق عمل
اعصاب و روان
جراحی مغز و اعصاب
داخلی