یاس سپید - اینفوسلامت
یاس سپید
بيمارستان

visibility ۳۱۸

بازدید

تهران - تهران

بلوار كشاورز- خیابان عبدالله زاده- كوچه سوم     

۰۲۱ - ۸۸۹۹۵۷۶۷

بخش نوزادان
قلب و عروق
ارتوپدی
عفونی
جراحی عمومی
nicu
اعصاب و روان
جراحی مغز و اعصاب
جراحی پلاستیک
زنان و زایمان
داخلی
جراحی کلیه
جراحی ریه