سوانح سوختگی شهید زارع - اینفوسلامت
سوانح سوختگی شهید زارع
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۱ - ۳۳۲۸ ۳۸۸۶-۹

visibility ۲۷۰

بازدید

مازندران - ساری

کیلومتر۳ جاده ساری - نکا

۰۱۱ - ۳۳۲۸ ۳۸۸۶-۹

اورژانس
icu
روانپزشکی
سوختگی
اتاق عمل
ترمیمی
ترک اعتیاد