حضرت زینب ( س ) - اینفوسلامت
حضرت زینب ( س )
درمانگاه
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۳۶۱۲۱۰۰۰

visibility ۲۴۲

بازدید

فارس - شیراز

خیابان مهرزاد، میدان مصدق، درمانگاه حضرت زینب (س)

۰۷۱ - ۳۶۱۲۱۰۰۰

زنان
بخش زنان
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
زنان و زایمان